EmailTwitterFacebookLinkedIn

Afstuderen of stage lopen

Locatie: landelijk (Deventer, Eindhoven, Den Haag, Amsterdam of Leeuwarden)

Bij Goudappel en Dat.mobility (onderdeel van Goudappel) werken experts op het gebied van mobiliteit. Onze expertises verbinden wij tot integrale oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Wij werken aan bereikbare excellente steden en dorpen waar het goed wonen, ondernemen en leven is.

We hebben regelmatig stage- cq afstudeerplekken beschikbaar voor HBO en WO studenten van diverse opleidingen zoals mobiliteit, grafisch ontwerp, it/ict, data science, GEO informatica, wiskunde, verkeerskunde, civiele techniek, planologie, economie en bestuurskunde. Binnen Goudappel hechten wij veel waarde aan stagiairs en afstudeerders. Hier ontstaan vernieuwende ideeën en worden innovatieve onderzoeken uitgevoerd. Dit houdt onze organisatie fris en zorgt ervoor dat kennis gedeeld kan worden. Daarnaast kan je stage een interessante start van je carrière zijn. Jij bent misschien wel onze toekomstige collega!

Bekijk alle Goudappel opdrachten hier!

Bekijk alle Dat.mobility opdrachten hier!


We hebben de volgende teams:
Binnen het team Verkeersmanagement & -Prognoses wordt er met behulp van geavanceerde software het verkeersbeeld 'op straat' nagebootst en worden er voor toekomstige situaties voorspellingen gemaakt via verkeersmodellen van statisch tot dynamisch en van macroscopisch tot dynamisch. De informatie uit deze modellen bieden beleidsmakers de beslisinformatie die ze nodig hebben. Daarnaast wordt gewerkt aan verkeersmanagement opgaven variërend van het optimaal regelen van een kruispunt tot het vaststellen van een multidoel tactisch kader gekoppeld aan beleid op basis waarvan bijvoorbeeld het verkeer in een netwerk kan worden geprioriteerd.

Binnen het team Mobiliteit & Ruimte adviseren wij overheden bij hun verkeerskundige en ruimtelijke opgaven. Wij begeleiden hen in planvorming en maken ontwerpen. Dit kan strategisch op structuur-niveau van de stad zijn, maar ook op inrichtingsniveau op straat. Wij doen dit samen met andere disciplines en met verschillende stakeholders. Zo komen we samen tot de beste plannen en ontwerpen die ook echt haalbaar zijn en draagvlak hebben.

Het Specialistenteam bestaat uit drie onderdelen:

 • Bij Parkeren & Locatieontwikkeling stellen we niet de parkeerplaats centraal, maar de functie en haar gebruiker. Wij faciliteren de parkeerbaarheid van auto en fiets en zorgen voor bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van centra, woongebieden en bedrijfsterreinen.
 • Zo houdt het onderdeel Openbaar Vervoer zich bezig met projecten op het gebied van spoor- en busvervoer en nieuwe mobiliteit. We zijn goed in data-analyse en maken veel gebruik van verkeersmodellen.
 • Als gedragskundige bij Beleids- en Gedragsonderzoek richt je je op gedragsmatige oplossingen voor actuele mobiliteitsvraagstukken. Je zet je gedragskundige kennis en ervaring in bij zowel multidisciplinaire als specifiek gedragskundige opdrachten. Je bent in staat om de onderliggende problematiek te doorgronden, doelgedrag te bepalen en oplossingen uit te werken en te evalueren.

Alles over de werkvelden van bovenstaande teams vind je hier.

Bij Dat.mobility is alle ict-expertise binnen Goudappel samengebracht op het gebied van big data, modelmethodiek, geografische informatiesystemen (GIS) en softwareontwikkeling. Wij leveren intelligente en geïntegreerde systemen om niet alleen beter (in)zicht, maar ook meer grip te krijgen op mobiliteitsgedrag. Daarvoor ontwikkelen wij tools, maar bieden ook innovatieve maatwerkoplossingen, advies en trainingen voor professionals bij overheden, semioverheden en het bedrijfsleven. Dat.mobility is een bedrijf dat onderdeel is van Goudappel, en biedt eigen specifieke stage- en afstudeeropdrachten aan, deze vind je via deze link. Meer weten over Dat.mobility, ga naar de website

Wat wij jou bieden:
Nadat je bij ons hebt gesolliciteerd, bepaal je samen met de inhoudelijke begeleider en de teammanager een interessante stage of afstudeeronderwerp. Wij hebben diverse stageplaatsen en afstudeeronderwerpen open staan waarin je wordt uitgedaagd om je kennis en kunde uit je studie toe te passen, en met nieuwe inzichten de volgende stap in je ontwikkelen kunt maken. De uitdaging ligt in de meeste gevallen in de ontwikkeling van nieuwe kennis of oplossingen die bijdragen in het oplossen van tal van maatschappelijke opgaven waar we als maatschappij voor staan en betreffen daarmee gebieden als klimaat/energietransitie, woningbouwopgave, nieuwe mobiliteit/mobiliteitstransitie, brede welvaart, data en kunstmatige intelligentie en onzekerheid. Een selectie uit onze actuele opdrachten vind je hieronder; de meeste opdrachten zijn in het Engels geformuleerd en vind je hier op onze Engelstalige stage/afstudeer website.
- 15 Minute city
- Structural Equation Modeling
- Short term prediction hybrid model extending the prediction horizon

Naast de genoemde opdrachten hebben we nog veel meer onderzoeksopdrachten, maar gaan ook graag het gesprek met je aan als je zelf al ideeën hebt over een interessante opdracht waar je graag aan wilt werken.

Binnen Goudappel zorgen wij ervoor dat je een persoonlijke inhoudelijk begeleider krijgt toegewezen en zult samenwerken in een team met enthousiaste collega’s. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien en nieuwe ideeën en initiatieven bij ons te ontwikkelen. Daarnaast bieden we je:

 • Een interessante en relevante opdracht
 • Begeleiding van een expert
 • Werken binnen en volledig onderdeel zijn van een team
 • Te gekke periode met de mogelijkheid om deel te nemen aan alle nevenactiviteiten die worden georganiseerd
 • Ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatieven en ideeën
 • Mogelijkheid om te werken op verschillende locaties
 • Stage vergoeding van €300,- bruto per maand (o.b.v. fulltime)
 • 20 vakantie uren per maand (o.b.v. fulltime)

Geïnteresseerd?
Voor alle stage of afstudeervragen kun je bellen met de afdeling HRM, Tessa van der Most tel: 06-15 61 14 14.

Solliciteren?
Solliciteer via onderstaande button en geef een korte motivatie voor de onderwerpen en werkvelden van ons vakgebied waarmee jij een match ziet voor jezelf.